top of page

Cosmogolem Connekt:

VOOR WIE / DOOR WIE?

Jongeren in Vlaanderen en Brussel verbinden en creatief versterken, to make their voice heard! Hiervoor bundelen tal van sociale en artistieke organisaties, jeugdwerkers en kunstenaars hun krachten via CosmoGolem Connekt.

 

A positive conspiracy door een buitengewoon divers netwerk van mensen en organisaties. Stuk voor stuk geloven al deze partners in de kracht van verbeelding, creativiteit, tolerantie, een open geest en hoop in de toekomst.

INITIATIEFNEMERS

MetX-combi-red 150 dpi.jpg

MetX Moving Music is een productiehuis voor grootstedelijke muziek en events. Samen met muziekmakers en artiesten van diverse horizonten, creëren we originele repertoires, ensembles en feestmomenten.

BCLASSIC LOGO geeloranje.jpg

B-Classic geeft klassieke muziek een plaats in het midden van de samenleving. Wij openen de deuren van de concertzalen, we halen het podium naar buiten en we geven getalenteerde muzikanten het publiek dat ze verdienen. Omdat wij geloven dat muziek iedereen moet kunnen bereiken en bekoren.

Koen Vanmechelen_logo.png

Koen Vanmechelen is de vader van de Cosmogolem. De internationaal gerenomeerde kunstenaar maakte dit bijzondere kunstwerk op 17-jarige leeftijd. De houten reus is uitgegroeid tot een wereldproject rond kinderrechten, dat hoop en geloof in de toekomst uitstraalt. Ook met zijn andere projecten positioneert Vanmechelen kunst categoriek waar het volgens hem hoort: in de maatschappij, tussen de mensen, geëngageerd.

PARTNERS

MUS-E Belgium_logo red.png

MUS-E Belgium is een tweetalige organisatie die actieve kunstbeleving binnen het bereik van kinderen en jongeren brengt, ongeacht hun voorkennis of achtergrond. In het kader van CosmoGolem Connekt initieert MUS-E Belgium verschillende participatieve voortrajecten in Anderlecht, zowel in het onderwijs als in de vrije tijd. Basisschool Dertien, Veeweide, de Voorzienigheidsschool en école Maurice Carême doen mee, net als Cultureghem, Werkplaats Walter, ViaVia Speelplein en Huis van het Kind. 

MicroMarché_logo.jpg

MicroMarché ondersteunt en faciliteert lokale, duurzame en laagdrempelige initiatieven. Wij organiseren participatieve workshops, bijeenkomsten, uitwisselings- en reflectiemomenten om een netwerk op te bouwen rond de thema's kringloopeconomie, transitie, publieke ruimte en burgerparticipatie. MicroMarché bouwt de CosmoGolem met behulp van hergebruikte materialen op de site van Recy-K i.s.m. lokale partnerorganisaties en jongeren uit Anderlecht.

Circularium_logo-ver.png

Circularium is een vroegere industriële site in Anderlecht die herbestemd wordt voor productieve activiteiten met korte voorzieningsketens, voor actoren uit de culturele sector en voor het buurtleven. De nieuwe CosmoGolem zal hier aangekleed en versierd worden voor de officiële inhuldiging op 16 mei. Na afloop zal de Brusselse houten reus hier ook een vaste stek krijgen.

Maks_logo.png

Maks vzw of Media Actie Kuregem stad wil opleiding, vorming en tewerkstelling in ICT promoten. Samen met professionals begeleiden ze jongeren bij het verwerven van digitale, audiovisuele en media skills. Zo kunnen ze via de Capital Digital stage leren coderen om apps, games e.a. technologische innovaties te ontwikkelen die het leven in de stad verbeteren.

1070-Anderlecht-logo.jpg

De Nederlandstalige Cultuurdienst en het Gemeenschapscentrum De Rinck zijn trots dat de CosmoGolem naar Anderlecht komt! We helpen dan ook graag mee met de voorbereidingen en verbinden zoveel mogelijk mensen en verenigingen aan dit mooie project.

Fanfakids_logo_couleur.png

De Fanfakids zijn een bonte mix kinderen en tieners (7-15 jaar) die samen een jongerenpercussiegroep vormen. Ze spelen een mengeling van grootstedelijke muziekgenres, aangereikt door professionele muzikanten van MetX. Op hun beurt leren de Fanfakids ook andere kinderen trommelen tijdens ateliers in jeugdhuizen, scholen en andere partnerorganisaties.

UCB-logo.png

Urban Center Brussel is een menselijke en sociale leefwereld die ruimte biedt aan een veelzijdig hiphopavontuur. Het project wordt in goede banen geleid door urban arts artist Greg Lox. Hij deelt zijn expertise en netwerk via een breed aanbod workshops rond disciplines zoals Streetdance, Rap, Slam, Beatboxen, Street sports en Graffiti.

De Batterij_logo.jpg

De Batterij brengt mensen samen rond/door/met/voor muziek. Aspirant drummers of ervaren percussionisten... alle leeftijden en achtergronden zijn welkom. Met zelfgemaakte instrumenten en originele repertoires palmen we straten, pleinen, klaslokalen en festivals in om onze positieve vibes voor een zeer uiteenlopend publiek te brengen. Liever naast dan op het podium.

Trill_logo.png

Trill is ontstaan uit de fusie tussen Artforum en Urban Woorden. Kinderen en jongeren vinden er hun plek om zich uit te drukken op een creatieve manier. Met workshops, activiteiten en projecten die vanuit henzelf komen, experimenteren we met verschillende kunstvormen. Zo blijven we ontdekken, blijven we groeien, blijven we trillen.

Cie Tartaren_logo.png

De Tartaren zijn theatermakers die door het leven zijn gedesemd. Stiekem willen we de wereld een geweten schoppen, van onderuit. Gedreven door goesting en de drang om iets te creëren wat beklijft, zoeken we samen met professionele makers de schoonheid in het onvolmaakte. Steeds puur en breekbaar, van hier maar ook van overal, een feest voor de spelers en een spiegel voor de kijkers.

Kwartiermakerij_logo_negatief.png

Kwartiermakerij is een open platform van inwoners, ondernemers en organisaties met een hart voor Diest. We initiëren en faciliteren projecten waarin we samen, over de hokjes heen, bouwen aan de duurzame stad van morgen. Kwartiermakers zetten graag hun netwerk en hun enthousiasme in om de CosmoGolem te verwelkomen in Diest en zo kinderen en jongeren een stem te geven in het ontwerp van hun stad van de toekomst.

Gigos_logo.png

Gigos vzw wil het welzijn van kinderen, tieners en jongeren bevorderen en hun maatschappelijke kansen vergroten. Als organisatie in het jeugdwelzijnswerk richt Gigos vzw zich, met de inzet van professionele en vrijwillige medewerkers, tot alle Genkse kinderen, tieners en jongeren, ongeacht status, wijk en opleidingsniveau.

OpUnDi Genk GREEN.jpg

OpUnDi Genk is de Genkse tak van Vanmechelens Open University of Diversity (OpUnDi); het is een denk-en doetank waar vanuit de kunst nieuwe ideeën en initiatieven voor de buurt kunnen ontstaan. Voor de Dag van de Cosmogolem 2021 werden 5 mini Cosmogolems uitgestuurd naar kinderen in de verschillende wijken van Genk. Ze gebruiken de Cosmogolem als tool om na te denken over hún wensen en dromen voor de toekomst, voor zichzelf, voor elkaar en voor de natuur. Tijdens de Dag van de Cosmogolem op 13 mei geven we de kinderen de kans om over hun kostbare ideeën en dromen te reflecteren en ze een plaats te geven op LABIOMISTA.

Labiomista_logo.png

LABIOMISTA is de thuishaven van de Cosmogolem. In samenwerking met Stad Genk ontwikkelt kunstenaar Koen Vanmechelen dit park van 24-hectare tot een evoluerend kunstwerk over de mix van het leven. Een unieke plek met tal van (levende) kunstwerken waar je kan kennismaken met de unieke visie van de kunstenaar en zijn levenswerk op vlak van identiteit, vruchtbaarheid & bioculturele diversiteit. Een tuin van orde en chaos, een arena van cultuur en natuur. Vanmechelen’s wonderlab.

Cosmogolem vzw_LOGO.jpg

Cosmogolem vzw coördineert het steeds groter wordende CosmoGolem project en verspreid mee de achterliggende filosofie. Het project focust wereldwijd op de promotie van kinderrechten en ondersteunt kinderen in nood. De stichting geeft een universeel gezicht aan alle nationale en internationale organisaties die zich via het CosmoGolem beeld, een symbool van hoop en bescherming voor alle kinderen, achter de doestellingen van het project scharen.

Vlaanderen_verbeelding werkt.png

met de steun van de vlaamse overheid

Kabinet Benjamin Dalle, minister voor Brussel - jeugd - media

bottom of page