top of page
Cosmogolem Connekt bracht voorjaar 2021 duizenden kinderen uit verschillende steden samen rond Koen Vanmechelens' Cosmogolem. Het project liet de stem van zoveel mogelijk kinderen en tieners horen en getuigde van de nood van jongeren aan verbinding, aan samen dromen en aan hoop voor de toekomst. Nu meer dan ooit.

Via workshops i.s.m. begeesterde artiesten enerzijds en digitale challenges anderzijds, gingen jongeren uit vier steden creatief aan de slag met hun diepste wensen, boodschappen en dromen. "Dream notre stad!" Het project mondde midden mei uit in een heuse Celebration Wave die startte op LABIOMISTA en via Diest en Leuven toekwam in Anderlecht. Hier brachten de Brusselse jongeren een nieuwe vier meter hoge houten reus tot leven.

CosmoGolem Connekt is een MetX productie i.s.m. B-Classic en Studio Koen Vanmechelen. Met steun van de Vlaamse Overheid en een hele resem lokale organisaties.

Bekijk het verslag >>

CClogoweb.jpg
bottom of page